Hungarian
Academy
of Sciences
Research Centre for the Humanities
Institute of Archaeology


A tudományos találkozó alapvető kérdésfelvetése az volt, hogy milyen szemlélettel élünk, mikor a 9. századról kialakított koncepciónkról beszélünk? A „rövid 9. századi horizontot” egy „korábban induló, meghosszabbított 10. századdal” toldjuk meg, vagy épp fordítva, a korábbi leletanyag él tovább a honfoglalás után? Szükséges-e az időrendi hiátus megszüntetése? A konferencia során alkalom nyílt a kutatási helyzetkép felvázolására a Kárpát-medencei 9–10. század kérdésében. Bepillantást nyerhettünk az újabb eredményekbe, a legújabban alkalmazott módszertani megoldásokba. A meghívottak sorában a hazai és külhoni magyar kollégák mellett morva, szlovák, román, szerb és horvát szakemberek előadásait hallgathattuk meg.

A találkozó a kora középkori telepkutatással foglalkozó NK 104533. számú OTKA projekt konferenciájaként valósult meg.

9thkonferencia 029thkonferencia 019thkonferencia 039thkonferencia 04

 

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia