Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Szécsényi-Nagy Anna

beosztás: tudományos munkatárs

szervezeti egység: Bioarchaeologia és környezetrégészet (aDNS-labor)

kutatási terület: archaeogenetika 

telefon: +3612246700/4167

email: szecsenyi-nagy.anna@btk.mta.hu

születési év:

1984

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Budapest

2007: biológus, molekuláris biológus M.A.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

2009: régészet M.A.

posztgraduális képzés:

2010: Johannes Gutenberg Universität Mainz, Fachbereich Biologie, doktorandusz

munkahelyek, beosztások:

20102013: Johannes Gutenberg Universität Mainz, tudományos segédmunkatárs

2014: MTA BTK Régészeti Intézet, tudományos munkatárs

ösztöndíjak:

20082009: Johannes Gutenberg Universität Mainz, tíz hónapos DAAD kutatói ösztöndíj

20062007: Humboldt Universität Berlin, hat hónapos Erasmus hallgatói ösztöndíj

2006: Bécs, egy hónapos ÖAD ösztöndíj

tanulmányok, közlemények:

Szécsényi-Nagy, A. – Brandt, G. – Keerl, V. – Jakucs, J. – Haak, W. – Moeller-Rieker, S. – Köhler, K. – Mende, B. G. – Fecher, M. – Oross, K. – Marton, T. – Osztás, A. – Kiss, V. – Pálfi, Gy. – Molnár, E. – Sebők, K. – Czene, A. – Paluch, T. – Šlaus,  M. – Novak, M. – Pećina-Šlaus, N. – Ősz, B. – Voicsek, V. – Somogyi K. – Tóth, G. – Kromer, B. – Bánffy, E. – Alt, K. W.: Tracing the genetic origin of Europe’s first farmers reveals insights into their social organization. In Press, available on BioRxiv. 2014. LETÖLTÉS

Szécsényi-Nagy A. – Keerl V. – Jakucs J. – Bánffy E. – Alt K. W.: Ancient DNA evidence for a homogeneous maternal gene pool in sixth millennium cal BC Hungary and the central European LBK. In: Early Farmers: The View from Archaeology and Science. Edited by Alasdair Whittle and Penny Bickle. Proceedings of the British Academy 198. 2014.

Brandt G. – Szécsényi-Nagy A. – Roth C. – Alt K. W. – Haak W.: Palaeogenetics of Europe - the known knowns and the known unknowns. Journal of Human Evolution. Available online 13 November 2014. LETÖLTÉS

Brandt G. – Haak W. – Adler C. J. – Roth C. – Szécsényi-Nagy A. – Karimnia S. – Möller-Rieker S. – Meller H. – Ganslmeier R. – Friederich S. – Dresely V. – Nicklisch N. – K. Pickrell J. – Sirocko F. – Reich D. – Cooper A. – Alt K. W.  and The Genographic Consortium:  Ancient DNA Reveals Key Stages in the Formation of Central European Mitochondrial Genetic Diversity. Science 11 October 2013: 342 (6155), 257-261. [DOI:10.1126/science.1241844]

kutatási terület:

Régészeti genetika, populációgenetika

kutatási tevékenység:

2010: Bevölkerungsgeschichte des Karpatenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung Mitteleuropas. DFG Projekt AL 287-10-1. Résztvevőként feladatköre a Kárpát-medence neolitikus népességtörténetének archeogenetikai kutatása.

20092011: Kontinuitäten und Wechselwirkungen des Bestattungsverhaltens in Gräberfeldern und Siedlungen des 3. bis 2. Jahrtausends v. Chr. im südlichen Sachsen-Anhalt und angrenzenden Gebieten anhand der Funde seit 1990. DFG Projekt Teilmodul A 4/1 der DFG-Forschergruppe 550. Résztvevőként feladatköre a közép-németországi kora bronzkor társadalomrégészeti kutatása a genetika eszköztárával.

2014: Székesfehérvári Nagyboldogasszony-bazilikába temetett egyének összehasonlító genetikai vizsgálata.

2015: Mobilitás és a népesség átalakulása a Kárpát-medencében a Kr. u. 5-7. században: Változó társadalmak és identitások. (OTKA NN 113157) Résztvevőként feladatköre az avar kori előkelők rokonsági kapcsolatainak genetikai kutatása.

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia