Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet
Osztás Anett

beosztás: tudományos segédmunkatárs

szervezeti egység: Ősrégészet

kutatási terület: újkőkor

telefon: +3612246700/4149

email: osztas.anett@btk.mta.hu

végzettség:

József Attila Tudományegyetem (Szegedi Tudományegyetem) Bölcsészettudományi Kar, Szeged

1999: latin-C szak

2000: történelem szak

2001: régészet szak

2006–2008: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földtani és Őslénytani Tanszéke, Geoarcheológia Posztgraduális Képzés, geoarcheológiai szakértő

munkahelyek, beosztások:

2009–2012: MTA Régészeti Intézete (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíjas

2012–: tudományos segédmunkatárs

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

válogatott bibliográfia:

1. Zalai-Gaál I. – Osztás A.: A lengyeli kultúra települése és temetője Alsónyék-Kanizsa-dűlőben. In: Bende L.–Lőrinczy G. (szerk.): Medinától Etéig. Régészeti Tanulmányok Csalog József születésének 100. évfordulójára. Szentes 2009, 245–254.

2. Zalai-Gaál, I. – Osztás, A.: Neue Aspekte zur Erforschung des Neolithikums in Ungarn. Ein Fragenkatalog zu Siedlung und Gräberfeld der Lengyel-Kultur von Alsónyék, Südtransdanubien. In: V. Becker – M. Thomas – A. Wolf-Schuler (Hrsg.): Zeiten - Kulturen - Systeme. Gedenkschrift für Jan Lichardus. ZAKS Bd. 17. Langenweißbach 2009, 111–139.

3. Bánffy, E. – Marton, T. – Osztás, A.: Early Neolithic settlement and burials at Alsónyék-Bátaszék, in: J. K. Kozłowski – P. Raczky (eds): Neolithization of the Carpathian Basin: Northernmost distribution of the Starčevo/Körös culture. Kraków–Budapest 2010, 37–51. 

4. Zalai-Gaál, I. – Gál, E. – Köhler, K. – Osztás, A.: „Ins Jenseits begleitend”: Hundemitbestattungen der Lengyel-Kultur von Alsónyék-Bátaszék. ActaArchHung 62 (2011) 29–74. 

5. Zalai-Gaál, I. – Gál, E. – Köhler, K. – Osztás, A.: Das Steingerätedepot aus dem Häuptlingsgrab 3060 der Lengyel-Kultur von Alsónyék, Südtransdanubien, in: H.-J. Beier – R. Einicke – E. Biermann (Hrsg.): Dechsel, Axt, Beil & Co – Werkzeug, Waffe, Kultgegenstand? Aktuelles aus der Neolithforschung. Beiträge der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Werkzeuge und Waffen im Archäologischen Zentrum Hitzacker 2010 und Aktuelles. Langenweissbach 2011. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 63. Varia Neolithica VII, 65–83. 

6. Zalai-Gaál, I. – Gál, E. – Köhler, K. – Osztás, A. – Szilágyi, K.: Präliminarien zur Sozialarchäologie des lengyelzeitlichen Gräberfeldes von Alsónyék-Bátaszék, Südtransdanubien. Praehitorische Zeitschrift 87(1): 58–82. 

7. Köhler, K. – Pálfi, Gy. – Molnár, E. – Zalai-Gaál, I. – Osztás, A. – Bánffy, E. – Kirinó, K. – Kiss, K. K. – Mende, B. G.: A Late Neolithic Case of Pott’s Disease from Hungary. International Journal of Osteoarchaeology 2012, 1–7.

8. Osztás, A. – Zalai-Gaál, I. – Bánffy, E.: Alsónyék-Bátaszék: a new chapter in the research of the Lengyel culture. Documenta Praehistorica 39 (2012) 377–396.

9. Zalai-Gaál, I. – Osztás, A. – Somogyi, K: Zur relativen Chronologie der Lengyel-Kultur im Westlichen Karpatenbecken. Präliminarien zur Bayesischen Analyse. ActaArchHung 65 (2014) 285–334.

10. Zalai-Gaál, I. – Grisse, A. – Osztás, A. – Köhler, K.: Die durchbohrten Steingeräte des südtransdanubischen Neolithikums (5. Jahrtausend v. Chr.). Varia Archaeologica Hungarica XXX. Budapest 2014.

A teljes publikációs lista pdf-formátumban

ásatási tevékenység:

1997–2002: Csongrád megyei tervásatásokon (Ópusztaszeren, szegedi Vár), az M5-ös autópálya építését megelőző feltárásokon való részvétel (Csengele-Bogárhát, Kistelek-Perczel, Kistelek-Meggyes lelőhelyeken, ásatásvezetők: Vályi Katalin és Horváth Ferenc) (egyetemi hallgató)

2002–2003: Az M7-es autópálya építését megelőző feltárás Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő lelőhelyen (ásatásvezetők: Marton Tibor, Oross Krisztián)(résztvevő)

2003: Az M7-es autópálya építés közbeni leletmentése Szólád-Kisaszó lelőhelyen (a lengyeli kultúra körárkának feltárása) (ásatásvezető)

2003–2006: Az M5-ös autópálya építését megelőző feltárások Csongrád megyében (ásatásvezetők: Vályi Katalin és Horváth Ferenc), az előkerült leletanyag leltározása 

Ópusztaszer: a középkori kolostor ásatása (résztvevő)

2006–2007: Az M6-os autópálya építését megelőző feltárás Tolna megyében Alsónyék–Kanizsa-dűlőlelőhelyen (a lengyeli kultúra telepe és temetője, ásatásvezető munkatárs: Zalai-Gaál István)(ásatásvezető)

2008–2009: Az M6-os autópálya építéséhez kapcsolódó megelőző feltárások Alsónyék-Bátaszéken(M6 TO 5603/1, Bátaszék–Mérnökségi Telep; M6 TO 5603/1, Bátaszék–56-os út; M6 TO 010/B, Alsónyék–Kanizsa-dűlő, munkatársak: Boldog Zoltán, Koós István, Szarka József) (ásatásvezető)

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia