Magyar
tudományos
akadémia
Bölcsészettudományi kutatóközpont
Régészeti Intézet

Alapadatok

Kovács László

tudományos fokozat: az MTA doktora

szervezeti egység: Honfoglalás kor, középkor és kora újkor

kutatási terület: honfoglalás kor

telefon: +3612246700/4118

email: kovacs.laszlo@btk.mta.hu

Életrajz

végzettség:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest

1966: régészettörténelem

tudományos fokozat: 

1968: ELTE BTK egyetemi doktor (dr. univ.)

1981: C.Sc. Moszkva

1995: az MTA doktora

munkahelyek, beosztások: 

1966-1970: Magyar nemzeti Múzeum, muzeológus

1970: MTA Régészeti Intézete

1991: MTA Régészeti Intézete (2012-től MTA BTK Régészeti Intézet), igazgatóhelyettes, tudományos tanácsadó

tagságok:

  • Régészeti Tudományos Bizottság (szavazati jogú tag)

  • Filozófiai és Történettudományok Osztálya Bolyai Szakértői Testülete

díjak:

1994: Kuzsinszky-érem

1997: Akadémiai Díj

2008: Schönvisner Díj

2014: Magyar Érdemrend Tisztikereszt (Magyarország köztársasági elnöke)

Publikációk

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások megtekinthetők a Magyar Tudományos Akadémia honlapján található MTMT Adatbázisban.

könyvek, tanulmányok:

1. Kovács, L.: Lanzen und Lanzenbestattungen der landnahmezeitlichen Ungarn. DissArch 10 (1969) 96-97.

2. Kovács, L.: Die Budapester Wikingerlanze. Geschichtsabriss der ungarischen Königslanze. ActaArchHung 22 (1970) 323-339; 3 á., 53-56. t./Abb. 1-3, Taf. 53-56.

3. Kovács L.: A budapesti lándzsa. A magyar királylándzsa történetének vázlata (La lance de Budapest. Histoire sommaire de la lance royale de Budapest). FolArch 21 (1970) 127-146; 9 á./Abb. 1-9.

4. Kovács L.-Németh P.: A szabolcsi ispáni központ régészeti kutatásainak első három évéről (1969-1971) [Über die ersten drei Jahren der archäologischen Forschungen des Gespanszentrums in Szabolcs]. SzSzSz 6:4 (1971) 49-59; 4-10. á./Abb. 4-10.

5. Kovács L.: A Magyar Nemzeti Múzeum Fegyvertárának XI-XIV. századi csillag alakú buzogányai (Les massues étoilées des XIe-XIVe sičles conservées au Musée National Hongrois). FolArch 22 (1971) 165-181; 7 á./Abb. 1-7.

6. Kovács L.: A honfoglaló magyarok lándzsái és lándzsástemetkezésük (Die Lanzen der landnehmenden Ungarn und ihre Lanzenbestattung). Alba Regia 11 (1970) 81-108; 9 á., 31-34. t./Abb. 1-9, Taf. 31-34.

7. Kovács L.: J. Kalmár: Régi magyar fegyverek (Alte ungarische Waffen). Budapest 1971. ActaArchHung 24 (1972) 428-435. Rec./Rez.

8. Kovács L.: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei (Mittheilungen der Museen des Komitates Veszprém) 9 (1970). ActaArchHung 24 (1972) 436-437. Rec./Rez.

9. Kovács, L.: A. N. Kirpičnikov: Drevnerusskoe oružie I.: Meči i sabli IX-XIII. vv. II. Kopia, sulicy, boevye topory, bulavy, kisteni IX-XIII. vv. (A. N. Kirpitschnikow: Alte russische Waffen I: Schwerter und Säbel aus dem 9.-13. Jh., II: Lanzen, Wurfspeere, Streitäxte, Streitkolben und Kettenmorgensterne aus dem 9-13. Jh. Moskau-Leningrad 1966. ActaArchHung 25 (1973) 237-239. Rec./Rez.

10. Kovács, L.: I. Dienes: A honfoglaló magyarok (Die Ungarn zur Zeit der Landnahme). Budapest 1972. ActaArchHung 25 (1973) 408-409. Rec./Rez.

11. Kovács, L.: A. H. Hazanov: Očerki voennogo dela sarmatov (A. M. Chasanow: Grundriss des sarmatischen Kriegswesens). Moskau 1971. ActaArchHung 25 (1973) 436-437. Rec./Rez.

12. Kovács, L.: A. N. Kirpičnikov: Drevnerusskoe oružie. III: Dospech, kompleks boevyh sredtsv IX-XIII. vv. (A. N. Kirpitschnikow: Alte russische Waffen III: Schutzwaffen aus dem 9.-13. Jh., Kriegsgeräte.). Moskau-Leningrad 1971. Snarjaženie vsadnika i verhovogo konja na Rusi IX-XIII vv. (Reiterausrüstung und Pferdegeschirr in Rußland im 9.-13. Jh.). Leningrad 1973. ActaArchHung 27 (1975) 265-270. Rec./Rez.

13. Kovács L.: A magyar honfoglalás kori fegyvertörténeti kutatások állásáról [Über den Stand der ungarischen Waffengeschichtsforschungen]. HK 22 (1975) 515-529.

14. Kovács L.: Adatok a LANCEA REGIS köriratú pénz értékeléséhez [Angaben zur Deutung der Münze mit der Umschrift LANCEA REGIS]. Alba Regia 14 (1975) 257-272; 13 á., 2 t./Abb. 1-13, Taf. 1-2. [1976]

15. Kovács L.: Egy elfelejtett magyar királyi jelvény [Ein vergessenes ungarisches Königszeichen]. Tiszatáj 30:10 (1976. október) 35-40; 2 t./Taf. 1-2.

16. Kovács, L.: Zur Deutung der Münze mit der Umschrift LANCEA REGIS. ActaArchHung 28 (1976) 123-145; 16 á./Abb. 1-16.

17. Kovács, L.: Ausgrabungen der Gräberfelder des ungarischen Gemeinen Volkes in Szabolcs und Tímár. ActaArchHung 28 (1976) 383-389; 7 á./Abb. 1-7.

18. Kovács L.: Melyik István király verette és mikor? Vélemények a magyar pénzverés kezdeteiről [Es wurde von welchem König Stephan und wann geprägt? Meinungen über die Anfänge der ungarischen Münzprägung]. Tiszatáj 32:2 (1978. február) 48-55; 3 á./Abb. 1-3.

19. Kovács, L.: Über den Stand der ungarischen landnahmezeitlichen Waffengeschichtsforschung. MittArchInst 6 (1976) 81-98.

20. Kovács L.: Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai (Uralvölker. Kultur und Traditionen unserer Sprachverwandten). Budapest 1975. ActaArchHung 29 (1977) 411-413. Rec./Rez.

21. Kovács, L.: Die fränkischen Flügellanzen in Ungarn. FUFG 10 (1978) 118-120.

22. Kovács L.: Régészeti jegyzet s z a b l y a szavunk eredetéhez [Archäologische Bemerkung zur Herkunft unseres Wortes s z a b l y a/S ä b e l]. NyK 80 (1978) 161-165.

23. Kovács, L.: Über die ungarischen Lanzen aus dem 10.-11. Jahrhundert. MittArchInst 7 (1977) 61-73; 58-60. t./Taf. 58-60. [1978].

24. Kovács L.: Régészeti jegyzet baltaneveink eredetéhez [Archäologische Bemerkung zur Herkunft unserer Beilnamen]. NyK 81 (1979) 389-392; 10 á./Abb. 1-10.

25. Kovács, L.: Bemerkungen zur Bewertung der fränkischen Flügellanzen im Karpatenbecken. MittArchInst 8-9 (1978-79) 97-119; 59-68. t./Taf. 59-68. [1980].

26. Kovács, L.: Vooruženie vengrov obretatelej rodiny: sabli, boevye topory, kop'ja (Die Waffen der landnehmenden Ungarn: Säbel, Kampfäxte, Lanzen). Dissertacija na soiskanie učenoj stepeni kandidata istoričeskih nauk. (Habilitationschrift). Moskva 1981, 1-142; 73 t./Taf. 1-71. Kézirat, MTA Kézirattára, lt. sz.: D/9070./Handschrift, Handschriftenarchiv der UAW, Inv. Nr. D/9070.

27. Kovács L.: Vooruženie vengrov obretatelej rodiny: sabli, boevye topory, kop'ja. Avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni kandidata istoričeskih nauk. Moskva 1981, 1-19.

28. Kovács, L.: Der Säbel von Benepuszta (Ladánybene, Komitat Bács-Kiskun, Kreis Kecskemét). ActaArchHung 32 (1980) 309-316.

29. Ecsedy I.-Kovács L.-Maráz B.-Torma I.: Békés megye régészeti topográfiája. IV/1: A szeghalmi járás [Archäologische Topographie des Komitats Békés, IV/1: Kreis Szeghalom]. (Szerk./Hrsg. Torma István) MRT 6 (1982) 1-320; 78 t., 20 á., 19 térkép/Taf. 1-78, Abb. 1-20, Karte 1-19.

29-323. Kovács L.: Krónikák, pénzek fegyverek [Chroniken, Münzen, Waffen]:

30. Kovács L.: A kalandozásokról a kortársak szemével [Über die Streifzüge mit den Augen der Zeitgenossen]. ÉT 37:6 (1982. április 16.) 483-485; 1 á./Abb. 1.

31. Kovács L.: A föld vallomása a kalandozásokról [Die Aussage der Erde über die Streifzüge]. ÉT 37:7 (1982. április 23.) 531-533; 4 á./Abb. 4.

32. Kovács L.: A kalandozások zsákmánya [Die Beute der Streifzügen]. ÉT 37:8 (1982. április 30.) 550-552; 7 á./Abb. 7.

33. Kovács L.: A kalandozások után [Nach der Streifzügen]. ÉT 37:9 (1982. május 7.) 586-588; 3 á./Abb. 3.

34. Kovács L.: A honfoglaló magyar lándzsás sírjelölés és néprajzi megfelelői (Lanced Grave-Signing of the Conquering Hungarians and its Ethnological Equivalents). EMN 10 (1982) 58-86; 11. á./Abb. 1-11.

35. Kovács, L.: Der landnahmezeitliche ungarische Grabfund von Hajdúböszörmény-Erdős tanya. Angaben zur Verbreitung der Hohlbeile der Awaren- und Landnahmezeit. ActaArchHung 33 (1981) 81-103; 7 t./Taf. 1-7.

36. Kovács, L.: Vooruženie vengrov obretatelej rodiny: sabli, boevye topory, kop'ja (Die Waffen der landnehmenden Ungarn: Säbel, Kampfäxte, Lanzen). MittArchInst 10-11 (1980-81) 243-255; 6 t./Taf. 1-6. [1982].

37. Kovács, L.: Byzantinische Münzen in Ungarn des 10. Jahrhunderts. ActaArchHung 35 (1983) 133-154; 4 t./Taf. 1-4.

38. Kovács L.: "Szablya" szavunk [Unser Wort "szablya/Säbel"]. ÉT 39:40 (1984. október 5.) 1250.

39. Kovács L.: A Hajdúböszörmény-Erdős tanyai honfoglaló magyar sírlelet. Adatok az avar és a honfoglalás kori szaluk elterjedéséhez (Der landnahmezeitliche ungarische Grabfund von Hajdúböszörmény-Erdős tanya. Angaben zur Verbreitung der Hohlbeile in der Awaren- und Landnahmezeit). HajdMÉ 5 (1984) 19-54; 15 á./Abb. 1-15.

40. Kovács, L.: Über die Münzen der ungarischen Landnahmezeit. In: Interaktionen der mitteleuropäischen Slawen und anderen Ethnika im 6.-10. Jahrhundert. Symposium Nové Vozokany 3.-7. Oktober 1983. Nitra 1984, 157-163; 2 táblázat./Tabelle 1-2.

41. Kovács, L.: Stepi Evrazii v čpohu srednevekov'ja (Die Steppe Eurasiens im Mittelalter). Hrsg. Von S. A. Pletnëva. Moskau 1981. ActaArchHung 35 (1983) 463-465. Rec./Rez.

42. Kovács, L.: Zur ersten Publikation einer neuen Veröffentlichungsreihe: A. Kiss: Baranya megye X-XI. századi sírleletei. [Grabfunde aus dem 10. Und 11. Jahrhundert im Komitat Baranya (Ungarn)] ActaArchHung 36 (1984) 271-281. Rec./Rez.

43. Kovács L.: Kora Árpád-kori temetőrészlet Dabas (Gyón)-Paphegyen (Früharpadenzeitlicher Gräberfeldteil in Dabas/Gyón/-Paphegy). StCom 17 (1985) 369-386; 7 á./Abb. 1-7.

44. Kovács, L.: Über den Datierungswert der landnahmezeitlichen Münzen. MittArchInst 14 (1985) 177-194; 2 táblázat./Tabelle 1-2.

45. Kovács, L.: Über die Datierung der Grabfunde des 10. Jahrhunderts in Ungarn anhand der Arbeit von J. Giesler: Untersuchungen zur Chronologie der Bijelo Brdo-Kultur. ActaArchHung 37 (1985) 207-222; 4 á./Abb. 1-4.

46. Kovács L.: Honfoglalás kori sírok Nagytarcsán. I: Temető utca 5. Adatok a gombos nyakú kengyelek értékeléséhez (Landnahmezeitliche Gräber in Nagytarcsa. I: Temető Gasse Nr. 5. Beiträge zur Wertung der Steigbügel mit knopfförmigem Hals). CommArchHung (1985) 125-139; 7 á./Abb. 1-7.

47. Kovács L.: Viselet, fegyverek [Tracht, Waffen]. In: Kristó Gy.: Az Árpád-kor háborúi [Kriege der Arpadenzeit]. Budapest 1986, 216-281, 306-313, 317-326; 10-32. á., 1-55. kép./Abb. 10-32, Bild 1-55.

48. Kovács L.: In: A magyar föld és nép korai történetének enciklopédiája. Próbafüzet [Enzyklopädie der frühen Geschichte des ungarischen Landes und Volkes. Probeheft]. (Szerk./Hrsg.: Bökönyi Sándor-Kristó Gyula) Budapest 1987:

48.1. bécsi szablya [der Wiener Säbel]. 7-9.

48.2. Kenézlő-Fazekaszug. 14.

49. Kovács L.: A Kárpát-medence IX-X. századi francia pénzei és a kiskunfélegyházi sírlelet (Pieces de monnaie Françaises du IXe et du Xe siecles dans le bassin Carpathique et le mobilier funéraire de Kiskunfélegyháza). ArchÉrt 112 (1985) 36-51; 7 á./Abb. 1-7.

50. Kovács, L.: Über einige Steigbügeltypen der Landnahmezeit. ActaArchHung 38 (1986) 195-225; 12 á./Abb. 1-12.

51. Kovács L.: Máramarosi dirhemek. Egy arab kereskedő ezeréves kincse [Die Dirhems von Máramaros. Ein tausendjähriger Schatz eines arabischen Kaufmannes]. ÉT 42:29 (1987. július 17.) 904-906; 3. á./Abb. 1-3.

52. Kovács L.: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tevékenysége az 1985. évben [Die archäologische Tätigkeit der Ungarischen Archäologischen und Kunsthistorischen Gesellschaft im J. 1985]. ArchÉrt 113 (1986) 138-139.

53. A. V. Fomin-Kovács L.: A Máramaros megyei ("huszti") 10. századi dirhemkincs [Der Dirhemschatz von Komitat Máramaros ("Huszt") aus dem 10. Jh.]. NKM 1a (1987) 1-76; 21 t., 8 á., 8 táblázat./Taf. 1-21, Abb. 1-8, Tabelle 1-8.

54. A. V. Fomin-Kovács, L.: The Tenth Century Máramaros County ("Huszt") Dirham Hoard. NKM 1b (1987) 1-80; 21 t., 7 á., 8 táblázat./Taf. 1-21, Abb. 1-7, Tabelle 1-8.

55. Kovács L.: Honfoglalás kori sírok Nagytarcsán. II: A homokbányai temetőrészlet. Adatok a nyéltámaszos balták, valamint a trapéz alakú kengyelek értékeléséhez (Landnahmezeitliche Gräber in Nagytarcsa. II: Gräberfeldabschnitt in der Sandgrube. Beiträge zur Wertung der Äxte mit Schaftlochlappen sowie der trapezförmigen Steigbügel). CommArchHung (1986) 93-121; 13 á., 1 táblázat/Abb. 1-13, Tabelle 1.

56. Kovács L.: A tiszalúc-sarkadpusztai (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) 11. századi magyar temető. Előzetes jelentés (Der ungarische Friedhof von Tiszalúc-Sarkadpuszta /Kom. Borsod-Abaúj-Zemplén/ aus dem 11. Jh. Vorbericht). ArchÉrt 113 (1986) 218-223; 2 á./Abb. 1-2.

57. Kovács L.: A magyar honfoglalás kori pénzleletek keltező értékéről (Über den datierenden Wert der ungarischen landnahmezeitlichen Münzfunde). HOMÉ 25-26 (1988) 161-175; 3 á./Abb. 1-3.

58. Kovács L.: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tevékenysége az 1986. évben [Die archäologische Tätigkeit der Ungarischen Archäologischen und Kunsthistorischen Gesellschaft im J. 1986]. ArchÉrt 114-115 (1987-88) 129-130.

59. Kovács, L.: Bemerkungen zur Arbeit von István Gedai: A magyar pénzverés kezdete (Der Anfang der ungarischen Münzprägung). ActaArchHung 40 (1988) 275-300; 4 á./Abb. 1-4.

60. Kovács L.: Vélemény (Kállay Géza: Újabb szempont a Dbg. 1706/a dénár hátlap éremképének meghatározásához) [Meinung. (Géza Kállay: Neuerer Standpunkt zur Bestimmung des rückseitigen Münzbildes von Denar Typs Dbg. 1706/a)]. NK 86-87 (1987-88) 68-69.

61. Kovács L.: A Dbg. 1706/a. típusú denár hátlapi éremképéről [Über das rückseitige Münzbild des Denars von Typ Dbg. 1706/a]. Az Érem 44:2 (1988) 1-5; 1 á./Abb. 1.

62. Kovács, L.: Münzen aus der ungarischen Landnahmezeit. Archäologische Untersuchung der arabischen, byzantinischen, westeuropäischen und römischen Münzen aus dem Karpatenbecken des 10. Jahrhunderts. FontesArchHung 19 (1989) 1-189; 29 t., 2 típustábla, 50 á./ Tf. 1-29, 1-2 Typentabellen, Abb. 1-50.

63. Kovács L.: A tímári (Szabolcs-Szatmár m.) honfoglalás kori temetőmaradványok (Landnahmezeitliche Gräberfeldreste von Tímár, Kom. Szabolcs-Szatmár). CommArchHung (1988) 125-158; 16 á./Abb. 1-16.

64. Kovács, L.: K voprosu o vostočnyh svjazah vengrov, zavoevavših sebe rodinu: samanidskie dirhemy v Karpatskom bassejne [Zum Problem der östlichen Beziehungen der landnahmezeitlichen Ungarn: samanidische Dirhems im Karpatenbecken]. In: Materialy VI Meždunarodnogo Kongressa Finno-Ugrovedov. Otv. red./Hrsg.: E. A. Saveľeva. I. Moskva 1989, 39-40.

65. Kovács L.: Megjegyzések Gedai István: A magyar pénzverés kezdete c. könyvéhez [Bemerkungen zum Buch von István Gedai: A magyar pénzverés kezdete/Der Anfang der ungarischen Münzprägung]. Századok 122 (1988) 674-693; 2 táblázat./Tabelle 1-2.

66. Kovács L.: A nagyhalász-zomborhegyi 10. századi magyar temetőrészlet (Ungarischer Friedhofsteil von Nagyhalász-Zomborhegy aus dem 10. Jahrhundert). CommArchHung (1989) 165-176; 4 á./Abb. 1-4.

67. Kovács L.: Régészeti jegyzetek I. László király érméinek sorrendjéhez (Archäologische Anmerkungen zur Reihenfolge der Münzen König Ladislaus' I.). NK 88-89 (1989-90) 63-76; 7 á./Abb. 1-7.

68. Kovács L.: Petőfi...? Barguzinban...? [Petőfi...? In Barguzin...?] Magyar Szó (Újvidék) 47:102 (1990. április 14.) 16.

69. Kovács L.: Petőfi halálai [Die Tode von Petőfi]. Magyar Nemzet 53:212 (1990. szeptember 10.) Melléklet/Beilage: 3.

70. Kovács L.: A tiszafüredi múzeum (Szolnok m.) négy régi, 10., illetve 12. századi leletegyütteséről (Über vier alte Fundkomplexe aus dem 10. bzw. 12. Jh. im Museum von Tiszafüred, Kom. Szolnok). ArchÉrt 116 (1989) 99-102; 2 á./Abb. 1-2.

71. Kovács L.: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti tevékenysége az 1987. évben [Die archäologische Tätigkeit der Ungarischen Archäologischen und Kunsthistorischen Gesellschaft im J. 1987]. ArchÉrt 116 (1989) 132.

72. Kovács, L.: Einige Ergänzungen zu einer wertvollen Monographie: B. M. Szőke-L. Vándor: Pusztaszentlászló Árpád-kori temetője [Arpadenzeitliches Gräberfeld von Pusztaszentlászló]. ActaArchHung 42 (1990) 312-330; 5 á.

73. Kovács L.: Szablya-kard fegyverváltás. A kétélű kardos 10-11. századi magyar sírok keltezéséhez (Zamena sabli mečom. K datirovke pogrebenij drevnih vengrov X-XI vekov s dvulezvijnym mečom. - Säbel-Schwert Waffenwechsel. Zur Datierung der ungarischer Gräber mit zweischneidigen Schwertern im 10.-11. Jahrhundert). ArchÉrt 117 (1990) 39-49; 2 á./Abb. 1-2. 

74. Kovács L.: Tiszta vizet a pohárba -- Petőfi ügyben! [Klares Wasser ins Glas - in der Petőfi-Sache!] Új Magyarország 1:158 (1991. október 30.) 12.

1992:
75. Kovács L.: A vita reménytelen [Diskussion ist hoffnungslos]. Új Magyarország 2:17 (1992. január 21.) 16.

76. Kovács, L.: Bemerkungen zur Arbeit von Nebojša Stanojev: Nekropole X-XV veka u Vojvodini. 712 kataloških jedinica (Nebojša Stanojev: Nekropolen aus dem 10.-15. Jahrhundert in der Vojvodina. 712 Katalogabschnitte). Novi Sad 1989. ActaArchHung 43 (1991) 399-424; 2 t./Taf. 1-2.

77. Kovács, L.: Gy. László: Árpád népe (Árpád's Volk). Budapest 1988. ActaArchHung 43 (1991) 428-429. Rec./Rez.

78. Kovács L.: Salamon pénzveréséről [Über die Münzprägung von Ungarnkönig Solomon]. Századok 125 (1991) 79-106.

79-80. Kovács L.: In: Nem Petőfi! [Er ist kein Petőfi!]. (Szerk./Hrsg.: Kovács László) Budapest 

79. Kovács L.: Bevezetés [Einleitung]. 13-15.

80. Kovács L.: A barguzini ásatás előzményei és eredményei [Die Vorereignissen und Resultaten der Ausgrabungen in Barguzin]. 61-105; 21 á., 1 táblázat/Abb. 1-21, Tabelle 1.

81. Kovács L.: Utószó [Nachwort]. 240-244.

82. Kovács L.: Képes szótár vázlata a Kárpát-medence magyar honfoglalás- és kora Árpád kori sírleleteinek leletkataszteréhez. Kézirat gyanánt [Skizze eines Bildwörterbuches zum Fundkataster der ungarischen landnahme- und früharpadenzeitlichen Grabfunde des Karpatenbeckens. Als Manuskript vervielfältigt]. Budapest 1993. 1-42; 20 t./Taf. 1-20.

83. Kovács L.: A balsai ("bognári") 11. századi érmekincs (Ungarischer Münzschatzfund von Balsa /"Bognár"/ aus dem 11. Jahrhundert). NK 90-91 (1991-1992) 217-220.

84. Kovács L.: Honfoglaló magyar leletek a kajárpéc-gyűri kavicsbányában, Győr-Moson-Sopron m. (Ungarische Funde aus der Landnahmezeit in der Kiesgrube von Kajárpéc-Gyűr, Komitat Győr-Sopron-Moson). CommArchHung (1992) 159-171; 4 á./Abb. 1-4.

85. Kovács, L.: / Remarks on the evaluation of 10th-11th century Hungarian double-edged swords. In: Studies in Ancient History and Economy. (Ed. by László Castiglione-János Makkay) Kézirat/Manuskript. Budapest 1981, 1-204; 20 t./Taf. 1-20.

86. Kovács, L.: Cs. Bálint: Südungarn im 10. Jahrhundert. ActaArchHung 45 (1993) 351-353. Rec./Rez. 

87. Kovács, L.: Waffenwechsel vom Säbel zum Schwert. Zur Datierung der ungarischen Gräber des 10.-11. Jahrhunderts mit zweischneidigem Schwert. FascArchHist 7 (1993) 45-60; 2 á./Abb. 1-2.

88. Kovács L.: A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence Szent István és II. Béla uralkodása közötti időszakának (1000-1141) érméiről [Über die ungarischen Münzprägung in der frühen Arpadenzeit. Numismatisch-archäologische Studien über die Münzen aus dem Zeitraum zwischen den Regierungszeiten Stephans I (des Heiligen) und Bélas II (des Blinden) (1000-1141) im Karpatenbecken]. Doktori értekezés kézirata (Manuscript der Dissertation für Erlangung des Titels Dr.Sc.). Budapest 1994, 1-214; 15 kép, 82 táblázat./Abb. 1-15, Tabelle 1-82.

89. Kovács L.: A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence Szent István és II. Béla uralkodása közötti időszakának (1000-1141) érméiről [Über die ungarischen Münzprägung in der frühen Arpadenzeit. Numismatisch-archäologische Studien über die Münzen aus dem Zeitraum zwischen den Regierungszeiten Stephans I (des Heiligen) und Bélas II (des Blinden) (1000-1141) im Karpatenbecken]. Doktori értekezés tézisei [Thesen der Dissertation für Erlangung des Titels Dr.Sc.]. Budapest 1994, 1-19.

90. Kovács L.: A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence Szent István és II. Béla uralkodása közötti időszakának (1000-1141) érméiről [Über die ungarischen Münzprägung in der frühen Arpadenzeit. Numismatisch-archäologische Studien über die Münzen aus dem Zeitraum zwischen den Regierungszeiten Stephans I (des Heiligen) und Bélas II (des Blinden) (1000-1141) im Karpatenbecken]. Doktori értekezés melléklete [Beilage zu der Dissertation für Erlangung des Titels Dr.Sc.)]. Budapest 1994, 1-23.

91. Kovács L.: In: Korai magyar történeti lexikon [Lexikon der ungarischen Frühgeschichte]. (Főszerk./Hauptred.: Kristó Gyula) Budapest 1994:

91.1 Kovács L. - Takács M.: Beregszász [Lampertshaus]. 98.
91.2. fegyverzet [Die Bewaffnung]. 213-214.
91.3. Kovács L. - Szegfű L. - Takács M. : Oroszlámos [Banatsko Aranďelovo]. 508.
91.4. Bálint Cs. - Kovács L. - Takács M.: régészeti hagyaték [Die archäologische Hinterlassenschaft]. 568-572.

92. Kovács L.: Fegyverek és pénzek [Waffen und Münzen]. In: A honfoglalásról sok szemmel [Mit vielen Augen über die Landnahme]. (Főszerk./Hauptred.: Györffy György) I: Honfoglalás és régészet [Landnahme und Archäologie]. (Szerk./Red.: Kovács László) Budapest 1994, 181-194; 7 á./Abb. 1-7.

93. Kovács, L.: Zur Hypothese der Münzprägung durch Ungarnkönig Salomon in Pressburg. Actes du XIIe Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1-7 septembre 1991. Réd. par Juraj Pavúk. Bratislava (1994) IV, 253-255; 1 á./Abb. 1.

94. Kovács L.: A Móra Ferenc Múzeum néhány régi honfoglalás kori leletanyagáról: Oroszlámos, Horgos, Majdán, Rábé (Csóka) (Zu einigen alten landnahmezeitlichen Fundmaterialien des Móra Ferenc Museums: Oroszlámos, Horgos, Majdán, Rábé, /Csóka/). MFMÉ 1991/92-1, 37-74; 22-36. t./Taf. 22-36. [1994].

95. Kovács, L.: Über den Schatz von Nagyharsány und den Lanzen-Denar Stephans I. ActaArchHung 46 (1994) 363-380; 3 á., 2 táblázat./Abb. 1-3, Tabelle 1-2.

96. Kovács, L.: Das früharpadenzeitliche Gräberfeld von Szabolcs (mit einem Beitrag von Imre Lengyel). VariaArchHung 6 (1994) 1-227; 6 t., 93 á., 20 táblázat, 1 térk./Taf. 1-6, Abb. 1-93, Tabelle 1-20, Karte 1.

97. Kovács L.: Megjegyzések a kora Árpád-kori numizmatika és a régészet kapcsolatához (Die Beziehung der Archäologie und Numismatik in der Árpaden-Zeit). In: A numizmatika és a társtudományok. Konferencia Szegeden, 1993. október 25-26. [Die Numismatik und die Mitwissenschaften. Konferenz in Szeged, 25-25. 10. 1993.] (Szerk./Hrsg.: Nagy Ádám) Szeged 1994, 103-113.

98. Kovács, L.: Über die Münzprägung und Münzfunde von Ladislaus I (dem Heiligen). Abstract. In: Internationalen historical conference 900 years from Saint Ladislas death. Oradea 16th-18th june 1995. Oradea 1995, 13.

99. Kovács L.: Előkelő rusz vitéz egy székesfehérvári sírban (A rádiótelepi honfoglalás kori A. sír és kardja) [Ein vornehmer Krieger in einem Grab von Székesfehérvár. (Der landnahmezeitliche Grab A von Székesfehérvár-Rádiótelep und sein Schwert)]. In: Kelet és Nyugat között. Történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére [Zwischen Osten und Westen. Geschichtsstudien zu Ehren Gyula Kristó]. (Szerk./Hrsg: Koszta László) Szeged 1995, 291-308; 3 t./Tab. 1-3.

100. Kovács L.: Újra a nagyharsányi kincsről és a LANCEA REGIS köriratú denárról [Nochmals über den Schatz von Nagyharsány und den Denar mit der Umschrift LANCEA REGIS]. Századok 129 (1995) 1075-1104, 1 kép./Abb. 1.

101. Kovács L.: A Kárpát-medence kétélű kardjai a 10. század 2. feléből. Adattár (Die zweischneidigen Schwerter des Karpatenbeckens im 2. Hälfte des 10. Jhs. Katalog). CommArchHung 1994-95, 153-189, 14 kép./Abb. 1-14.

102. Kovács L.: Fegyver s vitéz [Waffe und Krieger]. In: Honfoglaló őseink [Unsere landnehmenden Vorfahren]. (Szerk./Hrsg.: Veszprémy László) Budapest 1996, 81-108; 3-7. ábra./Abb. 3-7.

103. Kovács L.: Ami a zsákmányból megmaradt [Was aus der Beute überblieb]. In: Honfoglaló őseink [Unsere landnehmenden Vorfahren]. (Szerk./Hrsg.: Veszprémy László) Budapest 1996, 109-127; 8-11. ábra./Abb. 8-11.

104. Kovács L.: A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei [Die archäologische Denkmäler der Landnahmezeit]. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 31:2 (1996. május) 379-384. Rec./Rez.

105. Kovács L.: A kora Árpád-kori pénzújításról (Sur la rénovation monétaire de début de l'époque Arpadienne - Renovatio monetae in the early Arpadian age in Hungary). Századok 130 (1996) 823-860. old., 11 táblázat./Tabelle 1-11.

106. Kovács L.: Bemutatkozik a Régészeti OTKA zsűri [Die archäologische Jury der UFWF vorstellt sich]. Múzeumi Hírlevél 17:10 (1996. október) 265.

107. Kovács L.: A LANCEA REGIS -- a király kezében (Die LANCEA REGIS -- in der Hand des Königs). CommArchHung 1996, 165-180, 3 kép/ Abb. 1-3.

108. Kovács L.: 12. századi anonim denárok (Deniers anonymes du XIIe siecle. - Anonymous denars issued in Hungary in the 12th century). Századok 131 (1997) 75-104.

109. Kovács, L.: Die Variante des Denars vom Typ LANCEA REGIS in einem mährischen Schatzfund. ActaArchHung 48 (1996) 197-208, Abb. 1

110. Kovács L.: Megállítható-e még Morvai? (A barguzini csontváz nem Petőfi!) [Kann man Morvai noch stoppen? (Das Skelett von Bargusin ist kein Petőfi!)]. Árgus (Székesfehérvár) 8:2 (1997. március-április) 5-10.

111. Kovács L.: A kora Árpád-kori pénzújításról. In: A numizmatika és a társtudományok (Über die Geldneuerung in der frühen Árpádenzeit). II: Konferencia Debrecenben 1995. október 2-4. [Die Numismatik und die Mitwissenschaften. Konferenz in Debrecen, 2-4. 10. 1995]. (Szerk./Hrsg.: Krankovics Ilona) Debrecen 1996 [1997] 9-22.

112. Kovács, L.: Einzelne Fragen der früharpadenzeitlichen (1000-1141) Münzbeigabe in den Gräberfeldern des Königreiches Ungarn. Entwurf (K mincovním milodarům v pohřebištích maďarského království v raně Arpádovském období, 1000-1141). Folia Numismatica 8-9 = Supplementum ad Acta Musei Moraviae Scientiae Sociales 78-79 (1993-94) 35-41, 3 Tabelle. (Brno 1996 [1997]).

113. Kovács L.: A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence I. (Szent) István és II. (Vak) Béla uralkodása közötti időszakának (1000-1141) érméiről [Über die ungarischen Münzprägung in der frühen Arpadenzeit. Numismatisch-archäologische Studien über die Münzen aus dem Zeitraum zwischen den Regierungszeiten Stephans I. (des Heiligen) und Bélas II (des Blinden) (1000-1141) im Karpatenbecken]. VAH 7 (1997) 1-406, 24 kép, 99 táblázat, 20 tábla/Abb. 1-24, Tabelle 1-99, Tafel 1-20.

114. Kovács, L.: Über die Münzprägung und Münzfunde Ladislaus I. (Des Heiligen). In: 900 years from Saint Ladislas death. Proceedings the International Historical Conference, Oradea, June 16-18. 1995. (Ed. by Alexandru Săşianu, Gheorghe Gorun) Oradea 1996 [1997], 28-38, 3 táblázat, 2 ábra./Tabelle 1-3, Abb. 1-2.

115. Kovács L.: A Máramaros megyei ("huszti") dirhemkincsről [Über den Dirhemschatz von Komitat Máramaros ("Huszt")]. In: Honfoglalás és Árpád-kor [Die Landnahme- und Arpadenzeit]. (Szerk./Hrsg.: Makkay János-Kobály József) Ungvár 1997, 234-244.

116. Kovács L.: Napjaink Petőfi-legendája [Die Petőfi-Legende heute]. Művelődés [Kolozsvár-Cluj-Napoca] 51:2 (1998. február) 23-27, 6 á./Abb. 1-6.

117. Kovács L.: Árpád-kori templom és temető a karcagi Kápolnás-halmon. Tariczky Endre, Rómer Flóris és a régészet 19. század végi karcagi barátainak emlékére -- kitekintéssel a téglás temetkezésekre (Arpadenzeitliche Kirche und Kirchhof auf dem Kapellenhügel [Kápolnás-halom] von Karcag. Dem Andenken von Endre Tariczky, Flóris Rómer und dem Kreis der Karcager Freunde der Archäologie zu Ende des 19. Jhs. gewidmet -- mit Ausblick auf die Gräber mit Ziegelbeigaben). Szolnok Megyei Múzeumi Adattár [Szolnok] 34 (1998) 1-114, 28 á./Abb. 1-28. 

118. Kovács L.: Válasz az opponensi véleményekre [Antwort auf die Meinungen der Opponenten]. NK 96-97 (1997-1998) 32-38 [1998].

119. Kovács L.: Volt-e a honfoglaló magyaroknak kauricsigapénzük? A kérdés általános és konkrét megközelítése [Hatten die Landnehmenden Ungarn Kaurischnecken als Geld gehabt? Allgemeine und konkrete Annäherung der Frage.]. Századok 133 (1999) 63-84, 3 á./Abb. 1-3.

120. Csukovits E.-Kovács L.: Árpád-kori viselet és fegyverzet [Tracht und Bewaffnung in der Arpadenzeit]. In: Magyar Kódex. 1: Az Árpádok világa. Magyar művelődéstörténet a kezdetektől 1301-ig [Ungarischer Kodex 1: Die Welt der Arpaden. Eine ungarische Kulturgeschichte von den Beginnen bis zum 1301]. (Szerk./Red.: Szentpétery József) Budapest 1999, 366-375.

121. Kovács, L.: István Dienes' grösste Ausgrabung in Magyarhomorog-Kónyadomb (Forschungsgeschichte). ActaArchHung 49 (1997) 363-384, Abb. 1-5.

122. Kovács L.: Visszatekintés. Gondolatok a magyar pénzverés első másfél évszázadáról (Rückblick. Gedanken über die ersten anderthalb Jahrhunderte der ungarischen Münzprägung). In: Numizmatika és társtudományok III. A Nyíregyházán 1997. okt. 17-19. között tartott konferencia előadásai. [Die Numismatik und die Mitwissenschaften. Die Vorlesungen der Konferenz in Nyíregyháza, 17-19. 10. 1995]. Hauptred.: Németh Péter, (Red.: Ulrich Attila-Lakatos Sarolta) Nyíregyháza 1999, 197-203.

123. Kovács L.: A rábakecöli szárnyaslándzsák azonosítása (Identifizierung der Flügellanzen von Rábakecöl). Savaria 23/3 (1996-1997) 353-355, 358: 1 á./Abb.1. [2000].

124. Kovács, L.-Vaday, A.: On the problem of the marine gastropod shell pendants in the Sarmatian Barbaricum in the Carpathian Basin. Antaeus 24 (1997-1998) 246-277, 694-709: fig. 1-15, 710: graph. 1-2. [2000]

125. Kovács L.: Dienes István (1929-1995). ArchÉrt (1996-1997) 182-183 [2000].

126. Kovács L.: Régészeti kutatások eredményeinek kiadása [Die Ausgabe der Erfolge der archäologischen Forschungen.]. In: A [OKTK] szekcióülések összefoglalói: VIII.a. főirány: Kulturális hagyományaink feltárása, nyilvántartása és kiadása [Referate der Sectionen: Hauptrichtung VIIIa: Freilegung, Registratur und Ausgabe unserer Kulturtraditionen]. Szerk./Hrsg.: Jankovits László Magyar Tudomány 107:7 (2000) 943-944. 

127. Kovács L.: In: Európa közepe 1000 körül. Történelmi, művészeti és régészeti tanulmányok [Europas Mitte um 1000. Historische, kunsthistorische und archäologische Studien]. (Szerk./Hrsg.: Alfried Wieczorek-Hans-Martin Hinz) Stuttgart 2000:

128.1. Kovács L.:. Pénz és más értékformák Magyarországon [Das Münzwesen und andere Formen der Währung un Ungarn]. 122-123,
128.2. Kovács L.:. A szent lándzsa Magyarországon [Die heilige Lanze Ungarns]. 571.

129. Kovács, L.: In: Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archäologie. Handbuch der Ausstellung. Hrsg. von Alfried Wieczorek-Hans-Martin Hinz. Stuttgart 2000. I-II.
129.1. Kovács, L.: Das Münzwesen und andere Formen der Währung in Ungarn. I: 197-198.
129.2. Kovács, L.: Die heilige Lanze Ungarns. II: 902-903.

130. Kovács, L.: Haben die landnehmenden Ungarn Kaurischnecken als Geld gehabt? Allgemeine und konkrete Annäherung der Frage. ActaArchHung 51 (1999/2000) 473-487, 3 Abb.

130. Kovács L.: A kora Árpád-kori (1000-1141) pénzmellékletadás egyes kérdései a magyar királyság temetőiben (Vázlat) [Einzelne Fragen der früharpadenzeitlichen (1000-1141) Münzbeigabe in den Gräberfeldern des Königreiches Ungarn. Entwurf]. In: "Magyaroknak eleiről". Ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére ["Über den Ahnen der Ungaren. Feststudien gewidmet zur Ehre von sechzigjährigen Ferenc Makk]. (Szerk./Hrsg.: Piti Ferenc-Szabados György) Szeged 2000, 277-285, 3 táblázat./Tabelle 1-3.

131. Kovács L.: A kalandozások hadművészete és zsákmányának régészeti emlékei (Die Kriegskunst der ungarischen Streifzüge und die archäologischen Denkmäler ihrer Beute). In: Válaszúton. Pogányság-kereszténység, kelet-nyugat. Konferencia a X-XI. század kérdéseiről, Veszprém, 2000. május 8-10. [Auf dem Scheideweg. Heidentum-Christentum, Ost-West. Konferenz über die Fragen der X.-XI. Jh.], (Szerk./Hrsg.: Kredics László) Veszprém 2000, 23-37, 5 á./ Abb. 1-5.

132. Kovács L.: Négy helyen eltemetve [Begraben in vier Orten]. Magyar Nemzet 64:64 (2001. III. 17.) 32.

133. Kovács L.: Három bizonyíték. Szükségtelen a Petőfi-kripta felnyitása [Drei Dokumente. Unnötig ist die Aufgrabung des Familiengrabes von Petőfi]. Magyar Nemzet 64:70 (2001. III. 24.) 36.

134. Kovács L.: A barguzini női csontváz és a könyörtelen reklámérdekek. Feleslegesen nyitják meg a Petőfi-család nyughelyét [Das weibliche Skelett von Barguzin und die mitgleidlosen Reklaminteressen. Es wird das Grab von Petőfi-Familie überflüssigerweise ausgegraben]. Kis Újság 4:16 (2001. IV. 20.) 2.

135. Kovács L.: Jász kauricsiga-amulettek Magyarországon (Jaßische Kaurischnecken-Amulette in Ungarn). A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 43 (2001) 249-257, 2 ábra./Abb. 1-2.

136. Kovács L.: Egy csontváz viszontagságai. Dokumentumok a barguzini lelet amerikai vizsgálatairól [Die Wechselfälle eines Skelettes. Dokumente der amerikanischen Untersuchungen des Fundes von Barguzin]. Magyar Nemzet 64:116 (2001. május 19.) 30-31.

137. Kovács L.: Bóna István emlékezete [Zum Andenken von István Bóna]. Magyar Nemzet 64:137 (2001. június 14.) 15.

138. Kovács L.: Botrány a Kerepesi temetőben? [Petőfi Sándor soha nem járt Barguzinban! Szemfényvesztő próbálkozások egy antropológus presztizsének megsemmisítésére]. (Skandal im Kerepesi-Friedhof. [Sándor Petőfi war nie in Barguzin. Gaukelhafte Versuche zur Vernichtung des Prestige einem Anthropologe]).Kis Újság 4:25 (2001. június 22.) 6. A szerkesztőség által adott rossz cím és alcím helyreigazítása [Die Berichtigung des schlechten Titels und Untertitels gegebenen durch des Redaktion]: Kis Újság 4:26 (2001. június 29.) 9.

139. Kovács L.: Szent István pénzverése [Die Münzprägung von Stephan dem Heiligen]. In: Államalapítás, társadalom, művelődés [Staatsgründung, Gesellschaft, Kultur]. Szerk./Hrsg.: Kristó Gyula. Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok 27 (2001) 93-100, 1 á., 1 táblázat/Abb 1, Tabelle 1.

140. Kovács L.: Hrúz Mária fia volt-e a barguzini nő? 1: A közép-európai legendák [War das Weib von Barguzin der Sohn von Mária Hrúz? 1: Die mitteleuropäischen Legenden]. Természet Világa 132:7 (2001. július) 301-305, 4 á./Abb. 1-4.

139. Kovács L.: Hrúz Mária fia volt-e a barguzini nő? 2: Barguzin [War das Weib von Barguzin der Sohn von Mária Hrúz? 2: Barguzin]. Természet Világa 132:8 (2001. augusztus) 360-364, 2 á./Abb. 1-2.

141. Kovács, L.: In: Europas Mitte um 1000. Katalog. Hrsg. von Alfried Wiecorek-Hans-Martin Hinz. Stuttgart 2000.

142.1. Kovács L.: Amulette - Csongrád-Vendelhalom etc. 69-70: Nr. 03.02.04-07,
142.2. Kovács L.: Schneckengehäuse - Szob Vendelin. 106-107: Nr. 04.03.03.
142.3. Kovács L.: Schatzfund aus 371 arabischen Dirhem - Maramureş (Rumänien) und Hustovo raj., Zakarpatskaja obl. (Ukraine). 125: Nr. 04.05.01.
142.4. Kovács L.: Steigbügel - Nagytarcsa. 340: Nr. 15.05.05.
142.5. Kovács L.:. Helm - Pécs. 340: Nr. 15.05.06.
142.6. Kovács L.: Schatzfund - Nagyharsány-Harsányhegy. 375: Nr. 17.01.16-20.

143. Kovács, L.: A Glass Imitation of a Cowrie from the Sarmatian Period in Hungary. JGS 43 (2001) 172-174, fig. 1-2.

144. Kovács L.: A magyar kalandozások [Die ungarischen Streifzüge]. In: Az államalapítókról 2000-ben. A VII. Honvéd Emléknap és a Levéltári Napok makói előadásai [Über die Staatsgründer im J. 2000. Die Vorlesungen des VII. Landwehredenktages und der Archivtagen in Makó]. A Makói Múzeum Füzetei 98 (2001) 5-16. old., 4 á.

145. Pércsy A.-Kovács L.: Meghalt Szibériában?! [Er wurde in Siberien gestorben!?]. Pesti Bölcsészújság 3:42 (2001. okt. 22.) 6-7; 3:43 (2001. nov. 6.) 6-7.

146. Kovács L.: A Szent István-i lándzsa (St Stephen's Lance). In: Koronák, koronázási jelvények (Crowns coronation insignia). Szerk./Red.: Bende Lívia-Lőrinczy Gábor. Ópusztaszer 2001, 99-136, 8 á./Taf. 1-8. 

147. Kovács L.: Hrúz Mária fia volt-e a barguzini nő? [War das Weib von Barguzin der Shon von Mária Hrúz?]In: Örömzene. Kovalovszki Júlia tiszteletére. [Freudenmusik. Zur Ehre von Júlia Kovalovszki]. Szerk./Red.: Gróf Péter-Varga Katalin. Budapest 2001, 147-164. Kézirat gyanánt, 1 számozott példányban, Kovalovszki Júlia tulajdonában. [Als Handschrift in einem numerierlen Exemplar, im Besitz von Júlia Kovalovszki].

148. Kovács, L.: Sarmatenzeitliche Glaskauri aus der Gemarkung von Hajdúböszömény. ActaArchHung 52 (2001) 283-302, Abb. 1-7.

149. Elter I.–Kovács L.: Ibn Fadlān feltételezett kauricsiga-adatįról (Ibn Fadlān’s report on cowries). ArchÉrt 125 (1998/2000) 121–125.

150. Szarmata kori üvegkauri Hajdúböszörmény határából (Glaskauri aus der Sarmatenzeit in der Gemarkung von Hajdúböszörmény). HajdMÉ 10 (2001) 5–44, 1–8. á./Abb. 1–8. 

151. 17–18. századi kauricsigák Magyarországon (Kaurischnecken aus den 17.–18. Jh. in Ungarn). In: A hódoltság régészeti kutatása (Archäologische Forschung der Türkenherrschaft). Szerk./Hrsg. Gerelyes I.–Kovács Gy. OpusculaHung 3 (2002) 333–338, 1–2. á./Abb. 1–2.

152. A honfoglaló magyarok bőrpáncéljáról (About the leather armour of the conquering Hungarians – Sur l’armure de cuir des Hongrois a la conquete de leur pays – Über den Lederharnisch der Magyaren zur Zeit der Landnahme – O kožannom pancyre vengrov, učastvovavših v obretenii rodiny). HK 115 (2002) 311–334.

153. O sztuce vojennej w okresie węgierskich wypraw łupieżczych. Gazeta Biskupinska [Biskupin] 7:64 (2002. 09. 20.) 2–3. 

154. Szent István pénzverése (Die Münzprägung von Stephan I. der Heiligen). In: Szent István és az államalapítás (Stephan I. der Heilige und die Staatsgründung). Szerk./Hrsg.: Veszprémy L. Nemzet és Emlékezet 1. Sorozatszerk./Serienred.: Gyurgyák J.–Pótó J. Bp. 2002, 290–296, 1–2. á./Abb. 1–2. 

155. Kiegészítések “A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai.” Sajtó alá rendezte Györffy György. Budapest 1986.3 című forrásgyűjtemény irodalomjegyzékéhez (1976–2000) (Ergänzungen zur Literatur der Quellenausgabe “Über die Vorfahren der Ungarn und die Landnahme. Nachrichten der Zeitgenossen und Chroniker” redigiert von György Györffy. Budapest 1986.3). Budapest 2002, 310–339. 

156. Egy ukrajnai Horvát tábornokról (Über einen ukrainischen General namens Horvát). Magyar Nemzet 66:8 (2003. jan. 10.) 18.

157. Csalóka lidércfény nyomában. A szibériai Petőfi-kutatás csődje [Auf der Spur betrügerischen Irrlichte. Bankrott der Petőfi-Forschung in Sibirien]. Irodalomtörténeti Könyvtár. Budapest 2003, 1–525.

160. A numizmatika és a társtudományok [Die Numismatik und die Mitwissenschafte] IV: Konferencia Esztergomban [Konferenz in Esztergom/Gran]. Szerk./Hrsg.: Torbágyi Melinda. Századok 137 (2003) 1453–1455.

161. EDUARD VIKTOROVIČ DEMIN– LASLO KOVAČ: Amok. Sensacija, kotoroj ne bylo [Amoklaufen. Es war keine Sensation]. Central’naja Gazeta [Ulan Udě] 50 (=146) (10 dekabrja 2003 goda) 7.  

162. Bécsi szablya [der Wiener Säbel]. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon I. Középkor és kora újkor. Aachen–Bylica. Főszerk.: Kőszeghy Péter. Budapest 2003, 324.

163. Cowry shells in Seventeenth- and Eighteenth–century Hungary. In: Archaeology of the Ottoman Period in Hungary. Eds. Ibolya Gerelyes–Gyöngyi Kovács. Opuscula Hungarica 3 (2003) 345–350. [2004]

164. Érmék nem dísz vagy ékszer szerepben a honfoglaló magyar sírokban [Münzen in keiner Zierat- oder Schmuckrolle in den landnahmezeitlichen Gräbern]. In: Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére [Variante über die Geschichte. Studien zu Ehren von György Székely]. Szerk./Hrsg.: Erdei Gyöngyi–Nagy Balázs. MHB 14 (2004) 43–49

165. Muszlim pénzek a X. századi Kárpát-medencében (Muslimische Münzen im Karpatenbecken des X. Jhds.). In: Csodaszarvas. Õstörténet, vallás és néphagyomány. Szerk./Hrsg.: Molnár Ádám. Bp. 2005, 35–96, I .t .1/Taf. I. 1.

166. Opponensi vélemény Garam Éva “Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. bis zum Ende des 7. Jahrhunderts” című MTA doktori értekezéséről [Opponentsgutachten über die Doktorwürde der UAW von Éva Garam: Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. bis zum Ende des 7. Jahrhunderts]. ArchÉrt 130 (2005) 223–227.

167. Remarks on the archaeological remains of the 9th–10th century Hungarians. In: Research on the Prehistory of the Hungarians: A Rewiew. Papers presented at the meetings of the Institute of Archaeology of the HAS, 2003–2004. Ed. by Balázs Mende. VariaArchHung 18 (2005) 351–368.

168. A magyarhomorog-kónyadombi X–XII. századi magyar köznépi temető érméiről (Coins from the Hungarian common cemetery of Magyarhomorog-Kónyadomb from the tenth–twelfth century). In: Testis temporum, vita memoriae. Ünnepi tanulmányok Pálóczi Horváth András 65. születésnapjára. Szerk./Hrsg. von: F. Romhányi Beatrix. Studia Caroliensia 7(2006):3–4, 215–248. 

169. Megjegyzések Saltzer Ernő kincskataszterének korai, 1000–1141 közötti keltezésű leletekre vonatkozó címszavaihoz (Bemerkungen zu den Schlagworten bezüglich der zwischen 1000 und 1141 datierten Münzfunde des Schatzkatasters von Ernő Saltzer). Numizmatikai Közlöny 104–105 (2005–2006) 31–56.

170. Über die Münzen des Gräberfeldes des ungarischen Gemeinvolkes aus dem 10.–12. Jahrhundert von Magyarhomorog-Kónyadomb. ActaArchHung 58 (2007) 187–212. 

171. Régészeti kincsek a levéltárból. Prohászka Péter: Kincsek a levéltárból (Schätze aus den Archiven). Martin Opitz Kiadó, Bp. 2005… Századok141 (2007) 1051–1053.

172. Gyóni Géza földi maradványainak sorsa. Egy újabb megvalósíthatatlan, provokatív exhumálási ötlet háttere [Schicksal der sterblichen Überreste von Géza Gyóni. Hintergrund einer neueren unrealisierbaren Idee seiner Exhumierung]. HK 121 (2008):1, 107–142.

173. Vasabroncs. Kihantolható-e a “béke katonájának”, Gyóni Gézának a sírja? [Eisenreif. Kann man das Grab von "Soldat des Friedens" Géza Gyóni enterdigen]? Magyar Nemzet 71:175 (2008. június 28.) 34 

174. Andornaktálya-Dózsa György út 3. (volt Sodoma út 6.); Visonta. In: Révész László: Heves megye 10–11. századi temetői. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 5. Szerk.: Kovács László–Révész László. Budapest 2008, 17, 378. 

175. Vulvae, Eyes, Snake Heads. Archaeological Finds of Cowrie Amulets. With malacological identifications by Gyula Radócz. BAR International Series 1846 (2008). Oxford. 1–512, figs 1–196.

176. Die zwischen 1000 und 1141 verborgene Hortfunde des Karpatenbeckens. ActaArchHung 59 (2008) 429–455, Tabelle 1–3, Abb. 1.

177. Muslimische Münzen im Karpatenbecken des 10. Jahrhundert. Antaeus 29–30 (2008) 479–533, Abb. 1–3.

178. Ketek és halak. Dús Ferenc antropológus felfedezőútja a szibériai fogolytáborból a Katanga vidékére [Kets and Fische. Forschungsreise von Anthropologen Ferenc/Franz Dús aus einem sibirischen Kriegsgefangenenlager zum Gebiet des Katanga-Flusses]. Magyar Nemzet – Magazin 72:30 (2009. jan. 31.) 38.

179. Keskeny arc. Ismeretlen adatok és képek Dús Ferencről [Schmales Gesicht. Unbekannte Angaben und Bilder von Ferenc/Franz Dús]. Magyar Nemzet – Magazin 72:58 (2009. febr. 28.) 39.

180. Kovács László – Tatyjana Mihajlovna Rejsz: Egy hadifogoly-antropológus tanár: Dús Ferenc, 1888–1945 (A Hungarian physical anthropologist as a prisoner of war then teacher: Ferenc Dús, 1888–1945). Anthrop. Közl. 50 (2009) 81–99.

181. Fakés egy honfoglaló magyar sírban [Messer aus Holz in einem landnahmezeitlichen Grab]. In: Tanulmánykötet Horváth István 70 éves születésnapjára. Szerk.: Lázár Sarolta–Tari Edit. Esztergom 2010, 114–137. Kézirat gyanánt, 1 számozott példány.

182. Az első felismert honfoglalás kori temetkezés: a benepusztai sír [Die erste identifizierte Bestattung aus der Landnahmezeit: das Grab von Benepuszta]. Turán 13:2 (2010. április–június) 137–144.

183. I. István király pénzverése [Die Münzprägung von Stephan I.]. Turán 13:2 (2010. április–június) 145–152.

184. A Máramaros megyei kincs és a tiszacsomai 3. sír. A 10. századi magyar–muszlim kereskedelmi kapcsolatok régészeti emlékeiről [Der Münzschatz von Komitat Máramaros und das Grab 3 von Tiszacsoma. Über die archäologische Denkmäler der ungarisch-muslimischen Handelsbeziehungen des 10. Jhds]. Turán 13:3 (2010. június–szeptember) 81–88.

185. Egy-egy apró 10. és 11. századi temetőmaradvány. Gyomaendrőd-Kádár-tanya és Ugari-dűlő [Je ein Gräberfeldrest aus den 10. und 11. Jh.: Gyomaendrőd-Kádár-tanya und Gyomaendrőd-Ugari-dűlő]. In: „Fél évszázad terepen” Tanulmánykötet Torma István tiszteletére, 70. születésnapja alkalmából. Szerk.: Kővári Klára–Miklós Zsuzsa. Budapest 2010, 225–237. Kézirat gyanánt, 1 számozott példány.

186. Észrevételek a 9–11. századi magyarság régészeti emlékeihez [Bemerkungen zu den archäologischen Denkmälern des Ungarntums aus den 9.–11. Jh.]. In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Szerk.: Juan Cabello–C. Tóth Norbert. Nyíregyháza 2011, 77–92.

187. László Kovács–Andrea H. Vaday: 7. Örménykút site 52: Section of cemetery from the period of the Hungarian Conquest. In: Andrea H. Vaday–Dénes Jankovich B.–László Kovács: Archaeological Investigations in County Békés 1986–1992. With contributions of László Bartosiewicz–Alice M. Choyke–Ferenc Gyulai. VariaArchHung 25 (2011) 587–637.

188. Bár személyesen megbeszélhettük volna! Megjegyzések Lengyel Imre biokémiai nem- és életkor meghatározási eredményeihez (Hätten wir es doch persöhnlich besprechen können! Anmerkungen zu den Ergebnissen der biochemischen Geschlechts- und Altersbestimmungen von Imre Lengyel). MFMÉ –StudArch 12 (2011) 559–608.

189. Régimódi történetek egy hajdani tervásatásról. Személyes emlékeim Dienes Istvánról, különös tekintettel Magyarhomorogra [Altmodische Geschichten über István Dienes mit besonderer Rücksicht auf Magyarhomorog]. NyJAMÉvk 52 (2010) 19–44.

190. Egy-egy apró 10. és 11. századi temetőmaradvány. Gyomaendrőd-Kádár-tanya és Ugari-dűlő [Je ein Gräberfeldrest aus den 10. und 11. Jh. Gyomaendrőd-Kádár-tanya und Gyomaendrőd-Ugari-dűlő]. In: „Fél évszázad terepen” Tanulmánykötet Torma István tiszteletére, 70. születésnapja alkalmából. Szerk.: Kővári Klára–Miklós Zsuzsa. Budapest 2011, 287–301.

191. Petőfi Sándor fehéregyházi sírhelyének legújabb meghatározásáról [Über die neueste Bestimmung der Grabstätte von Sándor Petőfi in Fehéregyháza/Weißkirch bei Shäßburg]. HadtörtKözl 124:4 (2011. december) 1118–1128.

192. A magyar kalandozások zsákmányáról (Über die Beute der ungarischen Streifzüge). A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára. Budapest 2011. 

ásatási jelentések:

1. Tököl. RégFüz I:21 (1968) 19.
2. Nagytarcsa-Homokbánya. RégFüz I:21 (1968) 48: Nr. 63.
3. Nagytarcsa-Sandgrube. ArchÉrt 95 (1968) 135.
4. Pilis. RégFüz I:21 (1968) 73.
5. Tímár, Béke TSz. majorja, I-II. temető. RégFüz I:23 (1970) 58: Nr. 89.
6. Tímár-LPG Béke, Meierei I-II. ArchÉrt 97 (1970) 70-71.
7. Szabolcs-Petőfi utca 3. RégFüz I:23 (1970) 70-71.
8. Kistarcsa, Déryné u. 2. RégFüz I:24 (1971) 47: Nr. 64.
9. Dabas-Paprét. RégFüz I:24 (1971) 56.
10. Szabolcs-Petőfi u. RégFüz I:24 (1971) 60-61: Nr. 90.
11. Szabolcs-Petőfi Str. ArchÉrt 98 (1971) 277.
12. Tímár, Béke TSz majorja: I. temető. RégFüz I:24 (1971) 62: Nr.92.
13. Tímár-Meierhof der LPG Béke. ArchÉrt 98 (1971) 277: Nr. 92.
14. Szabolcs-Petőfi u. RégFüz I:25 (1972) 75-76: Nr. 154.
15. Szabolcs-Petőfi utca. ArchÉrt 99 )1972) 266: Nr. 103c.
16. Gyula-Törökzug. RégFüz I:25 (1972) 93-94: Nr. 182.
17. Dabas-Gyón, Paphegy. RégFüz I:26 (1973) 72: Nr. 122.
18. Dabas-Gyón, Paphegy. ArchÉrt 100 (1973) 270: Nr. 76.
19. Nagyhalász-Zomborhegy. RégFüz I:26 (1973) 74: Nr. 126.
20. Nagyhalász-Zomborhegy. ArchÉrt 100 (1973) 270: Nr. 80.
21. Szabolcs-Petőfi u. RégFüz I:26 (1973) 88-89: Nr. 151.
22. Szabolcs-Petőfi u. ArchÉrt 100 (1973) 273: Nr. 98c.
23. Gyoma-Kádár tanya. RégFüz I:27 (1974) 9: Nr. 17.
24. Szabolcs-Bocskai u. 3. RégFüz I:27 (1974) 78: Nr. 143.
25. Szabolcs-Bocskai Str. 3. ArchÉrt 101 (1974) 323: Nr. 49b.
26. Szabolcs-Petőfi u. RégFüz I:28 (1975) 103: Nr. 152.
27. Szabolcs-Petőfi Str. ArchÉrt 102 (1975) 308: Nr. 70b.
28. Gyula-Törökzug. MittArchInst 4 (1973) 187: Nr. 9. (1975).
29. Szabolcs, Petőfi Strasse. MittArchInst 4 (1973) 189: Nr. 13. (1975).
30. Zalakomár. MittArchInst 4 (1973) 189: Nr. 14. (1975).
31. Gyoma, Kádár-tanya. MittArchInst 5 (1974-75) 217-218: Nr. 17. (1976).
32. Dabas, III. Bezirk (Gyón)-Paphegy. MittArchInst 5 (1974-75) 218: Nr. 18. (1976).
33. Nagyhalász, Zomborhegy. MittArchInst 5 (1974-75) 219: Nr. 21. (1976).
34. Szabolcs, Petőfi utca. MittArchInst 5 (1974-75) 221-222: Nr. 25. (1976).
35. Szabolcs, Petőfi utca. MittArchInst 5 (1974-75) 222: Nr. 26. (1976).
36. Szabolcs, Petőfi utca. MittArchInst 6 (1976) 162-163: Nr. 20. (1977).
37. Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:31 (1978) 90: Nr. 137.
38. Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 105 (1978) 287: Nr. 78.
39. Patay P. - Kovács L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:32 (1979) 30-31: Nr. 53.
40. Patay P. - Kovács L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 106 (1979) 277: Nr. 18.
41. Patay P. - Kovács L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:33 (1980) 24: Nr. 45.
42. Patay P. - Kovács L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 107 (1980) 241: Nr. 16.
43. Tiszalúc, Sarkadpuszta. MittArchInst 8-9 (1978-79) 242-243: Nr. 45. (1980).
44. Patay P. - Kovács L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:34 (1981) 22-23: Nr. 47.
45. Patay P. - Kovács L.: Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 108 (1981) 264: Nr. 13.
46. Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:35 (1982) 98: Nr. 191.
47. Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 109 (1982) 297: Nr. 17.
48. Tiszalúc, Sarkadpuszta. MittArchInst 10-11 (1980-81) 295: Nr. 44. (1982).
49. Tiszalúc, Sarkadpuszta. MittArchInst 10-11 (1980-81) 296: Nr. 46. (1982).
50. Örménykút-A hidroglóbusz udvarán. RégFüz I:36 (1983) 84: Nr. 157/2.1.
51. Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:36 (1983) 88-89: Nr. 164.
52. Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 110 (1983) 307: Nr. 89.
53. Garam É. - Kovács L.: Örménykút-Víztorony. RégFüz I:37 (1984) 73: Nr. 127./11a. lh.
54. Garam É. - Kovács L.: Örménykút. [Fundort 11a]. ArchÉrt 111 (1984) 272: Nr. 59.
55. Garam É. - Kovács L.: Örménykút-Dózsa György u. RégFüz I:37 (1984) 73: Nr. 127./11b. lh.
56. Garam É. - Kovács L.: Örménykút. [Fundort 11b/2]. ArchÉrt 111 (1984) 272: Nr. 59.
57. Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:37 (1984) 95: Nr. 182.
58. Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 111 (1984) 278: Nr. 99.
59. Garam É. - Kovács L.: Örménykút-A hidroglóbusz kertje. RégFüz I:38 (1985) 67: Nr. 122./11. lh.
60. Garam É. - Kovács L.: Örménykút. ArchÉrt 112 (1985) 282: Nr. 63.
61. Tiszalúc-Sarkadpuszta. RégFüz I:38 (1985) 83-84: Nr. 156.
62. Tiszalúc-Sarkadpuszta. ArchÉrt 112 (1985) 287: Nr. 93.
63. Magyarhomorog-Kónyadomb. RégFüz I:39 (1986) 70-71: Nr. 133.
64. Magyarhomorog-Kónyadomb. ArchÉrt 113 (1986) 282: Nr. 88.
65. Magyarhomorog-Kónyadomb. RégFüz I:40 (1987) 81-82: Nr. 148.
66. Magyarhomorog-Kónyadomb. ArchÉrt 114-115 (1987-1988) 275: Nr. 82.
67. Magyarhomorog-Kónyadomb. RégFüz I:41 (1988) 63: Nr. 127.
68. Magyarhomorog-Kónyadomb. ArchÉrt 117 (1990) 130: Nr. 67.
69. Magyarhomorog-Kónyadomb. RégFüz I:42 (1991) 62: Nr. 134.
70. Magyarhomorog-Kónyadomb. ArchÉrt 118 (1991) 130: Nr. 67.
71. Kovács L. - Révész L.: Kenézlő-Fazekaszug. RégFüz I:44 (1992) 57: Nr. 102.
72. 72/ Kovács L. - Révész L.: Kenézlő-Fazekaszug. ArchÉrt 120 (1993) 117-118: Nr. 48.
73. Istvánovits E. - Kovács L.: Tiszaeszlár-Bashalom, Fenyvestábla. RégFüz I:47 (1996) 70: Nr. 102.

szerkesztések:

1. Nem Petőfi! Tanulmányok az MTA Természettudományi szakértői bizottsága tagjai és felkért szakértők tollából [Er war kein Petőfi! Studien der Mitglieder der Naturwissentschaftlichen Fachkomittee der UAW und der aufgeforderten Experten]. (Szerk./Hrsg.: Kovács László) Budapest 1992, 1-261; 53 á., 22 táblázat./Abb. 1-53, Tabelle 1-22.

2. A honfoglalásról sok szemmel [Mit vielen Augen über die Landnahme]. Főszerk./Hauptred.: Györffy György. I: Honfoglalás és régészet [Landnahme und Archäologie]. (Szerk./Hrsg.: Kovács László) Budapest 1994, 1-311.

3. A honfoglalásról sok szemmel [Mit vielen Augen über die Landnahme]. Főszerk./Hauptred.: Györffy György. II: A honfoglaláskor írott forrásai [Die schriftliche Quellen der Landnahmezeit]. (Szerk./Hrsg.: Kovács László-Veszprémy László) Budapest 1996, 1-263.

4. Révész László: A karosi honfoglalás kori temetők. Régészeti adatok a Felső-Tisza-vidék X. századi történetéhez (Die Gräberfelder von Karos aus der Landnahmezeit. Archäologische Angaben zur Geschichte des oberen Theißgebietes im 10. Jahrhundert). Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn] 1. (Sorozatszerk./Serienred.: Kovács László-Révész László) Budapest 1966, 1-506.

5. A honfoglalásról sok szemmel [Mit vielen Augen über die Landnahme]. Főszerk./Hauptred.: Györffy György. III: Honfoglalás és nyelvészet [Landnahme und Sprachwissenschaft]. (Szerk./Hrsg.: Kovács László--Veszprémy László) Budapest 1997, 1-266.

6. A honfoglalásról sok szemmel [Mit vielen Augen über die Landnahme]. Főszerk./Hauptred.: Györffy György. IV: Honfoglalás és néprajz [Landnahme und Ethnographie]. (Szerk./Hrsg.: Kovács László-Paládi-Kovács Attila) Budapest 1997, 1-382.

7. Kiss Gábor: Vas megye 10-12. századi sír- és kincsleletei (Archäologische und historische Angaben zur Geschichte des Komitats Vas im 10.-12. Jahrhundert). Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn] 2. (Sorozatszerk./Serienred.: Kovács László-Révész László) Budapest 2000, 1-321.

8. M. Nepper Ibolya: Hajdú-Bihar megye 10–11. századi sírleletei [Grabfunde von Komitat Hajdú-Bihar aus den 10.–11. Jh.]. 1–2. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn]. 3. Sorozatszerk.: Kovács László–Révész László. Budapest 2000, 1: 1–454, 2: 390. [1: Bp. 2003., 2: Bp. 2002.]

9. Istvánovits Eszter: A Rétköz honfoglalás és Árpád-kori emlékanyaga (Das landnahme- und arpadenzeitliche Nachlassmaterial des Rétköz). Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn] 4.(Sorozatszerk./Serienred.: Kovács László–Révész László) = Régészeti gyűjtemények Nyíregyházán [Archäologische Sammlungen in Nyíregyháza] 2. (Sorozatszerk./Serienred.: Almássy Katalin–Istvánovits Eszter). Nyíregyháza 2003, 1–737.

10. Révész László: Heves megye 10–11. századi temetői (Die Gräberfelder des Komitates Heves im 10.–11. Jahrhundert). Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei [Landnahme- und früharpadenzeitliche Grabfunde von Ungarn] 5. Sorozatszerk./Serienred.: Kovács László–Révész László. Budapest 2008. 1–491.

 

Kutatás

kutatási terület:

1. A honfoglalás- és kora Árpád-kor régészeti kutatása, fegyvertörténeti és numizmatikai kérdései (10-12. század)

2. A barguzini Petőfi-kutatás
3. Személyazonosítási ásatások

© 2015 | Magyar Tudományos Akadémia